NL | FR | EN | ES
Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten

Start

 

 NIEUW op de website:

 

 

Vacature Sociaal juridisch medewerker (m/v/x) voor een voltijds vervangingscontract

 

Aanvangsdatum: zo snel als mogelijk

 

FAIRWORK Belgium is een pluralistische organisatie die opkomt voor de arbeidsrechten van werknemers met een precair of zonder verblijfsrecht. Meer informatie over de missie, visie en activiteiten van FAIRWORK Belgium kan je vinden op www.fairworkbelgium.be.

 

Het contract voorziet in de vervanging van een sociaal juridisch medewerker om hulpvragen bij het veilig FAIRWORK Belgium loket op te volgen en om de werknemersbescherming te bevorderen. Bijkomend ondersteunt de medewerker de empowermentwerking met huispersoneel en de vrijwilligerswerking van de organisatie.

 

Taken

-          Juridisch advies verlenen over arbeidsrechten aan werknemers met een precair of zonder verblijfsrecht als preventie tegen uitbuiting

-          Intake van hulpvragen en klachten van werknemers met een precair of zonder verblijfsrecht in samenwerking met de juridisch medewerker

-          Uitwerken en geven van vormingen aan doelgroep en aan hulpverleners in het belang van de werknemersbescherming

-          Uitwerking en uitvoeren vrijwilligersbeleid (rekruteren, begeleiden,…)

-          Ondersteunen van het empowermentproject met huispersoneel en au pairs in samenwerking met de stafmedewerker van FAIRWORK Belgium for domestic workers.

 

Profiel

-                    -        Je hebt werkervaring in samenlevingsopbouw, sociaal-cultureel werk of in de animatie of organisatie van        werknemers binnen een vakbond.

-                  -          Je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden in persoonlijke en groepscontacten

-          Je hebt voeling met de realiteit van werknemers met een precair - of zonder wettig verblijf

-          Je heb een grondige kennis van het Nederlands en het Frans. Kennis van andere talen (Spaans, Engels) is een meerwaarde

-          Je bent bachelor sociaal werk, maatschappelijk juridisch advisering, rechten of heb een gelijkwaardige ervaring.

 

Andere informatie

-          verloning naar PC-329 – loonschaal B1b

-          voltijds tewerkstelling in het kader van een vervangingscontract

-          Glijdende werkuren/ flexibiliteit voor het uitvoeren van taken /avond - en weekendwerk is soms nodig.

-          Voor de empowermentwerking huispersoneel is je aanwezigheid op één zondagnamiddag (14:30 - 17:30u) per maand voor de groepswerking in Brussel nodig

-          FAIRWORK Belgium maakt werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd, ...)

Sollicitatiebrief tot 20/02/2020 met curriculum vitae en motivatiebrief sturen naar FAIRWORK Belgium-vacature, Gaucheretstraat 164 – 1030 Brussel of langs e-mail: info@fairworkbelgium.be


 

 

 

Ik Geef Niet Op!

Monoloog over huispersoneel komt naar Brussel 

op Zondag 13 oktober

Op 13 oktober 2019 speelt Muriel Bats (bekend van de televisiereeks Thuis) de monoloog “Ik Geef niet Op!” Deze monoloog is gebaseerd op de acht waargebeurde verhalen van huishoudpersoneel die eerst verschenen in ONZE (GE)RECHTEN het boek dat volledig geschreven werd door de dames die deelnemen aan ons empowermentsproject FAIRWORK Belgium for Domestic Workers.

Een unieke inkijk in het leven van duizenden huisarbeidsters zonder papieren in België. Een kennismaking met de wereld van migratie Een harde wereld. Een dagelijkse overlevingsstrijd.

Taal: Nederlands met simultaantolken naar Engels en Spaans

Zin om de voorstelling bij te wonen? U kunt uw tickets HIER bestellen.

 

 

 

De aanpak van FAIRWORK Belgium werkt

 
We komen met goed nieuws! In 2018 kon FAIRWORK Belgium aantonen dat haar aanpak werkt. In samenwerking met de inspectiedienst Toezicht Sociale Wetten werd 5 jaar achterstallig loon uitbetaald aan een werknemer zonder wettig verblijf, een arbeidsongeval werd na 13 jaar erkend en de werknemer vergoed, en de rechtbank maakt opnieuw duidelijk dat werknemers zonder wettig verblijf ook recht hebben op een vergoeding na een faillissement. Dankzij de vakbonden kwam de wet Epis tot stand die werknemers bij ambassades beschermt. Deze successen zorgen ervoor dat het veilig FAIRWORK Belgium loket steeds vaker wordt gebeld. Zo kende onze helpdesk een absoluut record van 452 oproepen, een stijging van 37%. U leest dit alles en veel meer in het FAIRWORK Belgium Jaarverslag 2018.

Het jaarverslag 2018 raadplegen

 

 

OR.C.A. werd FAIRWORK Belgium

 

OR.C.A. werd op 15 maart 2018 FAIRWORK Belgium. Een nieuwe naam met de garantie op dezelfde dienstverlening. Ook onze deelwerking met huispersoneel krijgt een nieuw kleedje en wordt FAIRWORK Belgium for domestic workers.

 

FAIRWORK Belgium wil in de toekomst ook inzetten op werknemers met een precair verblijf. De doelgroep werknemers zonder wettig verblijf blijft de prioritaire aandacht krijgen in onze werking. Zowel de helpdesk, het vormingsaanbod als onze beleidsgerichte werking zetten in op meer FAIRWORK in België.

 

FAIRWORK Belgium bouwt aan een nieuwe website www.fairworkbelgium.be om u langs deze weg nog beter van dienst te zijn. Even geduld graag onze middelen zijn beperkt.

Maar onze maatschappelijke inzet is sterk en creatief.

 

 

Persbericht: Versnelling hoger? Of ter plaatse blijven trappelen in strijd tegen soiale fraude?

 

Brussel 8/05/2018 - samenwerkingsprotocol tussen DVZ en de sociale inspectiediensten is gemiste kans.

 Zoals Theo Francken terecht aanhaalt zijn werknemers zonder wettig verblijf vaak het eerste slachtoffer van hun tewerkstelling in de zwarte economie. Jammer genoeg  zal dit samenwerkingsprotocol daar niks aan veranderen. De maatregelen die worden aangekondigd zijn een voortzetting van het huidige beleid dat er tot nu toe niet in slaagde om malafide werkgevers te overtuigen om de wet te respecteren.

Dat deze oneerlijke concurrentie een halt moet worden toegeroepen zoals Philippe De Backer stelt, onderschrijven we. Hoe dit samenwerkingsprotocol hier moet toe bijdragen is ons echter onduidelijk. Al jaren wordt FAIRWORK Belgium in haar werking geconfronteerd met seriële uitbuiters. Als ze al worden betrapt door de sociale inspectie krijgen ze in het beste geval een boete, een week nadien werken ze met de volgende werknemer zonder wettig verblijf die ze nog iets harder uitbuiten om het verlies goed te maken. De werknemer die werd betrapt zit echter in een gesloten centrum of werd teruggestuurd naar zijn land van herkomst. Zonder het loon waar hij recht op heeft ooit te ontvangen.

 Extra controles brengen niet meer zoden aan de dijk als het vervolgingsbeleid door de Arbeidsauditoraten niet wordt opgeschroefd. We lezen echter niks over een aanpassing aan de omzendbrief van het college van procureurs-generaal van 2012[1] die het vervolgen eerder ontmoedigt dan ondersteunt. Vaak zijn de boetes lager dan de winst die de werkgever maakte op kap van de werknemer zonder wettig verblijf. Waarom zou hij zijn gedrag dan aanpassen?

 "Het kan efficiënter" stelt Jan Knockaert coördinator van FAIRWORK Belgium "zorg ervoor dat de werknemer zijn achterstallig loon kan opeisen zodat de werkgever alle sociale zekerheidsbijdragen betaalt."  Zo konden we in een dossier van één werknemer €46.000 aan achterstallig loon en sociale bijdragen vorderen van zijn werkgever. Een bedrag dat vele keren hoger lag dan de boete die hij zou ontvangen. De kans dat deze werkgever nogmaals het risico neemt om iemand zonder wettig verblijf aan te werven wordt daardoor veel kleiner.

 Dit samenwerkingsprotocol is maar een eerste stapje naar een efficiënte aanpak van de uitbuiting van werknemers zonder wettig verblijf. Werknemers zonder wettig verblijf zijn echter zelden in staat om hun arbeidsrechten in praktijk te brengen. Zeker als ze in een gesloten centrum zitten of zijn teruggestuurd naar hun land van herkomst. We stellen vast dat een belangrijk instrument in deze strijd het KB die organisaties moet aanduiden die kan opkomen voor  werknemers zonder wettig verblijf al jaren op de regeringstafel ligt ter ondertekening.[2] De oorzaak van het niet ondertekenen is onduidelijk.

 Het enige resultaat die we kunnen verwachten van dit samenwerkingsprotocol is dat DVZ meer mensen zonder wettig verblijf zal kunnen vaststellen die zwart werken. Dit zal niets veranderen aan de structurele uitbuiting op de informele arbeidsmarkt. FAIRWORK Belgium is bereid tot dialoog over effectievere maatregelen.

U vindt hier het persbericht.

 

 

 

 

 1. Over het OR.C.A.- Jaarverslag 2016
 2. OR.C.A. heeft uw hulp nodig
 3. OR.C.A. wint zaak voor het Grondwettelijk Hof
 4. OR.C.A. studiedagen

 

Het OR.C.A. Jaarverslag 2016

In 2016 slaagde OR.C.A. er in om na jaren procederen voor een werknemer zonder wettig verblijf €30.000 achterstallig loon terug te vorderen. U leest het verhaal in het OR.C.A. jaarverslag 2016. Daarnaast halen we enkele inspirerende voorbeelden aan van de aanpak van inspectiediensten. We staan opnieuw stil bij de uitbuiting waarmee au pair jongeren worden geconfronteerd en de moeilijkheden die huispersoneel ondervindt al ze klacht willen neerleggen tegen de diplomaten voor wie ze werken.

Al deze klachten en verhalen worden gemeld aan het Veilig OR.C.A. loket. Het laat ons toe de realiteit van de informele arbeidsmarkt in kaart te brengen. In het OR.C.A. jaarverslag 2016 willen we die kaart  met u delen.

 
Het jaarverslag 2016 raadplegen
OR.C.A. Jaarverslag 2015

OR.C.A. heeft uw hulp nodig

U leest in het OR.C.A. jaarverslag 2016 het verhaal van Mariluz ze werkt als huisbediende bij een ambassadeur. Ze kreeg nooit het loon waar ze recht op had van haar werkgever. Na een jaar werken werd ze aan de deur gezet en moest ze zelf haar vliegtuigticket naar huis betalen.

Het is duidelijk dat malafide werkgevers, zoals de werkgever van Mariluz, niet straffeloos mogen blijven. De bijstand van een gedegen advocaat is dan ook onontbeerlijk. De nieuwe wet op pro deo steun maakt de toegang tot rechtsbijstand voor werknemers zonder papieren erg moeilijk. Daarom is het juridisch fonds van OR.C.A. belangrijker dan ooit. Dat stelt advocaten in staat om uitgebuite werknemers op een professionele manier bij te staan.

Voor Mariluz zou steun uit het juridisch fonds bijvoorbeeld betekenen dat ze het loon die haar nooit werd betaald, kan terugvorderen.

Uw gift of permanente storting is welkom op BE32 0355 7103 5102 van OR.C.A. vzw, met de vermelding “gift juridisch fonds". Elke euro wordt besteed aan het afdwingen van arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf voor de arbeidsrechtbank.

OR.C.A. wint zaak voor het Grondwettelijk Hof

Steeds vaker merken we dat de wetgever het leven van (arbeids)migranten zuurder maakt. Soms neemt ze zelfs een loopje met de grondrechten voorzien in de Belgische Grondwet. Zo werd door de programmawet van 28 juni 2013 het artikel 57 sexies toegevoegd aan de OCMW wet. Dit sloot arbeidsmigranten die hun verblijf bekwamen via regularisatie uit van toegang tot het OCMW als ze niet langer aan het werk waren. Voor het eerst werden daardoor werknemers met een legaal verblijf die hadden bijgedragen aan de sociale zekerheid uitgesloten van toegang tot sociale steun.

Medimmigrant, CIRÉ en OR.C.A. kregen de mogelijkheid om tegen deze wet in beroep te gaan bij het Grondwettelijk Hof. U leest het hele verhaal in het OR.C.A. jaarverslag 2016. Op 18 mei 2017 deed het Grondwettelijk Hof een uitspraak in deze  en gaf ze Medimmigrant, CIRÉ en OR.C.A. gelijk. Het vonnis werd op 13 juli 2017 in het staatsblad gepubliceerd. Deze wet werd hiermee definitief naar de prullenbak verwezen. Ondertussen paste ook de POD maatschappelijke integratie haar omzendbrief aan zoals je hier kan lezen. Iedereen die op basis van het vernietigde artikel toegang werd geweigerd tot steun van het OCMW heeft na dit vonnis van het Grondwettelijk Hof 6 maanden tijd om in beroep aan te tekenen.

Het vonnis

OR.C.A. studiedagen

OR.C.A. organiseert twee  studiedagen. Noteer alvast de data. Voor hulpverleners, inspecteurs, vakbondsmensen, … van de provincie Vlaams-Brabant en Limburg op donderdag 30 november in Leuven. Bent u actief in Vlaams-Brabant of Limburg en wil u over deze studiedag op tijd en stond informatie ontvangen mail dan naar info@orcasite.be.

OR.C.A. verandert binnen enkele maanden van naam en breidt de werking uit. Op een nationale studiedag van donderdag 15 maart 2018 in Brussel ontdek je onze nieuwe naam. Natuurlijk gaan we ook dieper in op de materie van arbeidsrechten van werknemers zonder papieren en met precair verblijf. Noteer deze datum met stip in uw agenda.

 

Vacature OR.C.A. zoekt  Juridisch medewerker (m/v/x)

OR.C.A. is op zoek naar een juridisch medewerker voor een deeltijds contract van bepaalde duur (12 maanden). Voor een zo spoedig mogelijke indiensttreding. U vindt hier de verdere informatie over de vacature.

Sollicitatiebrief tot 30 juni 2017 met curriculum vitae en motivatiebrief sturen naar OR.C.A.-vacature, Gaucheretstraat 164 – 1030 Brussel of langs e-mail: info@orcasite.be

 


 
 1. Over het OR.C.A.- Jaarverslag 2015
 2. Zwartwerk strafbaar voor de werknemer vanaf 1 mei 2016
 3. Brochure: Hoe stap je uit het schijnzelfstandigenstatuut?
 4. Brochure om asielzoekers te wijzen op risico’s van de informele arbeidsmarkt

Het OR.C.A. Jaarverslag 2015


Het afgelopen jaar zette OR.C.A. zich opnieuw in voor de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf. Op basis van klachten en verhalen die worden gemeld aan het Veilig OR.C.A. loket, krijgt OR.C.A. een zicht op de realiteit van de informele arbeidsmarkt.

We besteedden al eerder aandacht aan arbeidsongevallen, maar in dit jaarverslag zoomen we in op de problemen waarmee werknemers zonder wettig verblijf die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval te maken krijgen. Hoewel de wetgeving hen dezelfde rechten toekent als elke andere werknemer, is er voor deze doelgroep in de praktijk nog veel afstand tussen theorie en praktijk.

Het jaarverslag 2015 raadplegen
OR.C.A. Jaarverslag 2015

Zwart werk strafbaar voor de werknemer

Op 29 februari 2016 keurde de kamer een wetsontwerp goed dat onder meer zwartwerk strafbaar maakt voor iedere werknemer. OR.C.A. en andere diensten hebben gevraagd Artikel 32 van de wet aan te passen.

We vreesden immers dat werknemers zonder wettig verblijf niet langer een klacht tegen hun werkgever zouden durven neerleggen. Het artikel werd toch gestemd, maar na overleg bekwamen we de nodige garanties dat slachtoffers van uitbuiting geen boete zou moeten betalen.

Nota raadplegen

Hoe stap je uit het schijnzelfstandigen statuut?

Het veilig OR.C.A. loket wordt ieder jaar opnieuw bevraagd door EU-burgers die terecht komen in het schijnzelfstandigenstatuut. Vaak waren ze niet op de hoogte van het feit dat ze een zelfstandigenstatuut hadden of waren ze zich niet bewust van de verplichtingen. Het gevolg is de opbouw van een grote schuld bij de sociale zekerheid, waar ze zich geen uitweg meer aan zien.

OR.C.A. ging in gesprek met de RSZ, RSVZ en de Sociale Inspectie en probeerde duidelijkheid te creëren in het kluwen van de regelgeving. We stelden een zo duidelijk mogelijke tekst samen voor eerstslijnhulpverleners. OR.C.A. biedt geen verdere begeleiding aan deze doelgroep.
 

Nota raadplegen
 

Brochure om asielzoekers te wijzen op risico’s van informele arbeidsmarkt

OR.C.A. was één van de partners van de administratie Justitie voor het samenstellen van een brochure om asielzoekers te waarschuwen voor de risico’s op de Belgische arbeidsmarkt. De doelstelling was om te voorkomen dat ze terecht kwamen in situaties van mensenhandel of uitbuiting. We konden ook aandacht vragen voor het feit dat ze, zelfs al zouden ze geen erkenning krijgen als vluchteling of een andere verblijfstitel, ze nog steeds hun arbeidsrechten kunnen afdwingen.

U vindt ze hier in het Frans en Engels.
 

Bekijk de brochure

 

 

 

Dienstboden, dienstencheques werknemers, privé kinderoppas, zorgverstrekker, au pair, butler… ze hebben allemaal iets in gemeen: ze werken in het huis van een particulier . Maar in de Belgische wetgeving stopt daar hun gelijkenis.

In België wordt de markt van het huishoudwerk opgedeeld  in verschillende statuten met verschillende arbeidsvoorwaarden en lonen.  Afhankelijk van de taken, het werkrooster, het verblijfstatuut van de betrokkene en zelfs het type werkgever, wordt het huishoudpersoneel ingedeeld in een of ander statuut.

 

 

 

 

Huisarbeid in België: van verschillende statuten naar meer arbeidsrecht

 

 

 

OR.C.A. wil u op donderdag 14 april informeren en in met u in gesprek gaan over deze thematiek. In het licht van de uitvoering van de Belgische ratificatie van de IAO Conventie rond waardig werk van huishoudpersoneel, willen we een stap verder zetten en samen denken en debatteren om vanuit de huidige situatie en knelpunten van de huishoudelijke sector in België stappen te zetten naar een volwaardig statuut.

Een afspraak die u niet mag missen. Schrijf u in op info@orcasite.be

 

 

 

 

 

29 februari De schrikkeldag van de schijnzelfstandige

OR.C.A. roept 29 februari uit tot “de schrikkeldag van de schijnzelfstandige”. Zo wil de organisatie de aandacht vestigen op de vele slachtoffers van dit schijnstatuut. Naast het feit dat de overheid inkomsten misloopt, correcte werkgevers valse concurrentie ondervinden en werknemers  hun job verliezen aan deze goedkope arbeidskrachten, is de schijnzelfstandige zelf het grootste slachtoffer. OR.C.A. vraagt om erkenning en concrete maatregelen. U vindt het persbericht hier.

Hulpverleners die in contact komen met schijnzelfstandigen hebben het vaak moeilijk om door het bos van reglementering hun weg te zoeken naar de oplossing voor hun client. OR.C.A. probeert met haar nieuwe brochure een antwoord te bieden op de talrijke vragen. Hoe stap je uit het schijnzelfstandigenstatuut? Wat met de schulden bij het sociaal zekerheidsfonds? U vindt deze nieuwe brochure hier:

 

OR.C.A. Jaarverslag 2014

We stellen u met trots het OR.C.A. jaarverslag 2014 voor.

OR.C.A. heeft zich het voorbije jaar opnieuw creatief ingezet om de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf af te dwingen én voorstellen te lanceren voor een vernieuwde aanpak van het arbeidsmigratiebeleid.

OR.C.A. is vooral gekend voor de helpdesk die werknemers, hun begeleiders en andere actoren de kans biedt hun hulp- en informatievragen voor te leggen. Door die helpdeskwerking heeft OR.C.A. een goed zicht op de knelpunten in de werknemersbescherming van kwetsbare werknemersgroepen.
Een groot deel van dit jaarverslag is daarom gewijd aan het disfunctioneren van een aantal instellingen die daarin een belangrijke rol spelen. Hieruit blijkt dat de Belgische rechtsstaat faalt in het beschermen van de zwakste werknemers. Het is een soms ontmoedigende aaneenschakeling van mislukkingen en hindernissen. Ze dagen ons uit om oplossingen uit te werken. Want die zijn er!

Klik hier om het jaarverslag te raadplegen.

Werknemers zonder wettig verblijf hebben uw steun nodig! 

Persbericht: Belgische rechtsstaat faalt in het beschermen van de zwakste werknemers.

 

 

Persbericht

België ratificeert de Conventie 189

Het echte werk voor meer  waardig werk voor het huispersoneel kan beginnen!

Brussel 11 Juni 2015 - Federaal minister van werk Kris Peeters heeft  gisteren de Belgische ratificatie van de Conventie 189 betreffende  waardig werk voor huispersoneel overhandigd aan de Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Hij deed dat in het kader van de 104e sessie van de Inter-nationale arbeidsconferentie in Genève.

 

U leest alles in het persbericht

 

Werknemers zonder papieren: Een rechtengids

Op 9 december stelde OR.C.A. trotse de derde druk voor van de publilcatie "Werknemers zonder wettig verblijf: Een Rechtengids". Die werd gerealiseerd in samenwerking met ACV, FGBT, CIRÉ en het Federaal Migratiecentrum. In deze publicatie leggen we in klare taal uit wat de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf zijn. Waar ze op moeten letten om hun arbeidsrechten te kunnen afdwingen. Deze informatie wordt in de brochure geduid in 6 Talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans en nu ook in het Arabisch en Braziliaans Portugees

U kunt deze brochure bij ons bestellen voor €1 + verzendingskosten of u kunt ze hier raadplegen. Of je kan gidsen bestellen via deze weg.

 

 

 

Begeleiders en debater voor studiedag bekend

De begeleiders voor de werkwinkels van de studiedag van 9 december  zijn bekend:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Werknemers zonder wettig verblijf: doelgroep in conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en Europese richtlijnen en verordeningen!? Wordt begeleid door Mevrouw Claire Courteille, directeur van IAO België en Mevrouw Kadri Soova, Advocacy Officer bij PICUM vzw
 • Politie en arbeidsinspectie: samen voor meer arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf!? Wordt begeleid door Philippe Vanden Broeck, wnd adviseur-generaal Toezicht Sociale Wetten en Serge Lipszyc, eerste substituut van het Arbeidsauditoraat van Luik
 • Bewijs het maar! Verdedig je maar!
  Wordt begeleid door Niel Vandenput, attaché-directiehoofd TSW Antwerpen en Steven Bouckaert, arbeidsrechter, docent vreemdelingenrecht KU Leuven
 •  

  Het debat over het arbeidsmigratiebeleid en de arbeidskaart M wordt gevoerd tussen:

  • Jan Hofkens - Vlaams parlement N-VA
  • Dr. Vincent Corluy - Universiteit Antwerpen
  • Anton Van Assche -  Studiedienst Unizo
  • Philippe Diepvents - Studiedienst ABVV
  • Jan Knockaert - OR.C.A.
  Veerle De Vos (VRT-Nieuwsdienst) modereert het debat.

   

  Je vindt alle info in de uitnodiging.

  Leven zonder papieren mag geen synoniem zijn voor een leven zonder rechten

   

  In “Leven zonder papieren” – de Panoramareportage vanavond op Canvas - ontmoeten we Kostiantyn. Vierentwintig jaar en al getroffen door een zwaar arbeidsongeval. En ook Samba die dan weer werkt voor €20 per dag. Werkdagen van 10 uren welteverstaan.

   Brussel, 20 november 2014 – “Voor informele arbeidsmigranten is een loon van 5 à 7 euro per uur geen uitzondering” zegt Jan Knockaert coördinator van OR.C.A. “Maandelijks worden we geconfronteerd met arbeidsongevallen waar de werkgever zijn verantwoordelijkheid niet neemt.“ Hoewel arbeidsmigratie sinds de arbeidsmigratiestop van 1974 zo goed als onmogelijk is voor laag en midden geschoolde jobs, blijkt dat in het huishouden, de bouw, horeca en schoonmaaksector heel wat arbeidsmigranten informeel aan de slag zijn. Onder hen velen zonder wettig verblijf. Niet alleen de loonkost, maar ook de beperkte legale toegangswegen tot de arbeidsmarkt en ‘de zwartwerkcultuur’ duwen werknemers in de informele economie.

   U vindt het persbericht hier

   

   Studiedag 9 december 2014

   

  ARBEIDSMIGRANTEN ZONDER PAPIEREN IN DE VERBORGEN ECONOMIE: EEN RISKANTE ONDERNEMING!

   Werknemersbescherming optimaliseren - Arbeidsmigratiebeleid heroriënteren

   

  De Belgische werkvloer krijgt - vooral aan haar ongecontroleerde onderkant - een mondiaal karakter. Het officiële arbeidsmarktbeleid heeft daar weinig oog voor. Ondertussen blijft de verborgen economie gezond voortboeren maar met meer slachtoffers van loondiefstal, uitbuiting en arbeidsongevallen. Er zijn twee instrumenten om de werknemersbescherming van deze arbeidsmigranten zonder wettig verblijf aan te pakken:

  1. Een vernieuwd arbeidsmigratiebeleid dat offensief en toekomstgericht ook de niet-EU werknemer meer toegang geeft tot de arbeidsmarkt.
  2. Een effectieve bescherming van werknemers zonder papieren met veel sociale inspectie en een performant juridisch apparaat. 

  OR.C.A. wil op 9 december met u werken en debatteren rond deze twee instrumenten. Hoe kunnen we  arbeidsmigratie herorganiseren zodat zowel onze gewesten, de arbeidsmigranten en hun herkomstland er een verrijkende ervaring aan overhouden?

   

  DRIE WERKWINKELS

   

  1. Werknemers zonder wettig verblijf: doelgroep in conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en Europese richtlijnen en verordeningen!?
  2. Politie en arbeidsinspectie: samen voor meer arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf!?
  3. Bewijs het maar! Verdedig je maar!

   

  NAMIDDAGDEBAT: DE ARBEIDSKAART M

   Geen museumstuk maar een concreet OR.C.A. voorstel voor de modernisering van het arbeidsmigratiebeleid. Realistisch of verre droom?

   

  Lancering van de derde en vernieuwde druk Werknemers zonder papieren: Een rechtengids

   

   

  De uitnodiging met alle info over het verloop van de dag vindt u via deze link.

   

   

   1 oktober: Eerste stap in betere bescherming huishoudpersoneel
  Nieuw koninklijk besluit voor waardig werk huishoudsters treedt in werking

  Poetsen, koken, wassen en plassen, … als huishoud(st)ers in dienst en toch geen sociale rechten opbouwen, is vanaf 1 oktober verleden tijd. Tot vandaag moest huishoudpersoneel dat minder dan 24u per week werkt niet worden aangegeven bij de Sociale Zekerheid. Dat betekende dat deze werknemers - ondanks hun legale tewerkstelling - geen rechten opbouwden voor de ziekteverzekering, het pensioen, de werkloosheidsuitkering. Dat onrecht is nu geschiedenis.


  Het werk van huishoudpersoneel wordt al jarenlang ondergewaardeerd, ook door de wetgever. Met de het in voege treden van het KB zullen - voornamelijk vrouwen - die meer dan parttime werkten maar toch geen sociale rechten opbouwden – dat eindelijk wel doen. Deze situatie was een van de flagrantste vormen van onderwaardering van het huishoud(st)ersberoep. Het is jammer genoeg niet het enige. Zo is het nog wachten op een KB dat ook de criteria voor welzijn op het werk op hetzelfde niveau tilt als voor andere werknemers.


  De wetgeving over de tewerkstelling in de huisarbeid is in ons land heel versnipperd. Naast de bekende dienstencheques zijn er nog de dienstboden, de huisbedienden, … Er is dringend nood aan wetenschappelijk onderzoek om dit deel van de arbeidsmarkt - met haar zeer diverse reglementering - in kaart te brengen. Zowel op wetgevend niveau als op de werkvloer zelf, moet rekening gehouden worden met het feit dat veel huisarbeid informeel wordt gepresteerd. Het OR.C.A.-WORK project, specifiek gericht op huispersoneel, bereikt jaarlijks meer dan 100 huishoud(st)ers die zonder wettig verblijf aan de slag zijn. Zij zijn een bron van informatie over de problemen van clandestiene tewerkstelling, onbetaalde overuren, onduidelijke contracten, het falend arbeidsmigratiebeleid, … Op basis van een wetenschappelijk onderzoek kan verder werk gemaakt worden van passende wetgeving en nieuwe beleidskeuzes.


  De aanpassing van de wetgeving kadert in de uitvoering van de bepalingen van de Conventie 189 betreffende waardig werk voor huishoudpersoneel van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). België staat op het punt deze conventie te ratificeren. De parlementen van de Duitse gemeenschap, Vlaanderen, Wallonië en het Federaal parlement hebben de ratificatie reeds gestemd. Een volledige ratificatie wordt geblokkeerd door het talmen van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Net het gewest waar massaal veel huishoudpersoneel in precaire omstandigheden aan het werk is.

  Extra informatie: KB dat van kracht wordt op 1 oktober, KB dat welzijn op het werk moet aanpassen.

   Het OR.C.A. jaarverslag 2013

  We stellen u met trots het OR.C.A. jaarverslag 2013 voor.

   OR.C.A. heeft het voorbije jaar verder gewerkt aan het afdwingen van de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf.

   We werden in 2013 opnieuw geconfronteerd met heel wat hulpvragen. Op basis van die hulpvragen analyseerden we een aantal fenomenen waar werknemers zonder wettig verblijf mee worden geconfronteerd. Fenomenen die niet enkel duiden op grove schendingen van hun arbeidsrechten, maar die ook illustreren hoe malafide werkgevers de sociale fraude bevorderen en er niet voor worden gesanctioneerd.

  De gevolgen van de slecht uitgewerkte regularisatiemaatregel via werk (2009), de effectieve loondiefstal, het loon van werknemers zonder wettig verblijf na een faillissement, de toegang tot justitie om arbeidsrechten af te dwingen, mistoestanden bij het au pair systeem, de gevolgen van de eerdere overgangsmaatregelen voor Roemenen en Bulgaren enerzijds en de actuele maatregelen voor Kroaten anderzijds, arbeidsrechten versus migratiecontrole, schijnzelfstandigheid, het zijn evenveel fenomenen als oorzaken die er voor zorgen dat het afdwingen van arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf zeer moeilijk blijft.

   

   

   

    

  16 juni - Internationale Dag van het Huishoudpersoneel nog geen feestdag                      Ratificatie van de convetie Huispersoneel door België nog niet rond

  Brussel, 13 juni 2014 - De Conventie 189 betreffende waardig werk voor het huishoudpersoneel werd op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) goedgekeurd. Sindsdien is 16 juni de Internationale Dag van het Huishoudpersoneel. De conventie klaagt de wereldwijde sociale uitsluiting van het huishoudpersoneel aan en stelt maatregelen voor ter verdediging van deze kwetsbare groep werknemers. Ook in België heeft het huishoudpersoneel dringend meer bescherming nodig. De ratificatie van de Conventie 189 kan daartoe bijdragen. België staat op het punt dat te doen. Alleen het Brussels Parlement moet nog zijn huiswerk doen. OR.C.A. vzw. dringt aan op een ratificatiestemming in één van de eerste zittingen van het Brussels Parlement.

   

   

  Dagelijks worden in ons land duizenden huishoudwerk(st)ers geconfronteerd met slechte arbeidsomstandigheden en zijn ze slachtoffer van uitbuiting en misbruik. Onder impuls van de minister voor Werk heef België grote stappen gezet in het ratificatieproces. Het Federaal Parlement en de parlementen van de Duitstalige Gemeenschap, Vlaanderen en Wallonië hebben de ratificatie reeds gestemd. Het proces wordt vertraagd door het Brussels Parlement. Juist het parlement van het Gewest waar massaal veel huishoudpersoneel aan de slag is en onrechtvaardig behandeld wordt.

   

  Eens de conventie geratificeerd zijn verdere acties nodig. Er moet wetgeving ontwikkeld worden om het huishoudpersoneel beter te beschermen en een echt volwaardig statuut te geven. Maar ook de hele samenleving moet zijn verantwoordelijkheid erkennen. Voor vele huishoudens is het onmogelijk om nog te ‘functioneren’ zonder huishoud(st)er. Toch zijn ze vaak niet bereid om de arbeidsomstandigheden van hun werknemers minimaal te respecteren en de juiste prijs te betalen voor werk. Huishoudwerk wordt nog te vaak gezien als ‘hulp’. En de huishoud(st)ers zijn ‘hulpjes’. Getuige daarvan de actie van producenten van schoonmaakproducten in het kader van het Wereldkampioenschap voetbal: een wedstrijd om een jaar “poetshulp” te winnen. (zie www.cleaninglady.be)

   

  De Internationale Dag van het Huishoudpersoneel is dit jaar in België nog geen feestdag. Het is een ideale gelegenheid om in de samenleving en de politiek stap vooruit te zetten in de waardige omgang met het huishoudelijk werk en het huishoudpersoneel.

   

  OVER ARBEIDSMARKTBELEID en BESCHERMING VAN BUITENLANDSE WERKNEMERS

  OR.C.A. doet concrete voorstellen voor toekomstige gewestelijk en federaal regeringsbeleid

  OR.C.A. komt op voor de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf. Door een helpdeskwerking, groepssessies en studiewerk heeft OR.C.A. de voorbije vijf jaren enkele fenomenen van de verborgen arbeidsmarkt kunnen analyseren. Opvallend daarbij is dat België een goede wetgeving heeft inzake arbeidsrecht, maar veel te wensen overlaat als het gaat over de concrete werknemersbescherming. Dat is zo voor clandestiene arbeidsmigranten in de klassieke sectoren (bouw, horeca, schoonmaak,….) maar ook bij het huishoudpersoneel. Bovendien worden tot vandaag geen structurele maatregelen genomen inzake arbeidsmarktbeleid voor buitenlandse werknemers. In het bijzonder voor potentiële niet-EU werknemers worden alle arbeidsmigratiekanalen angstvallig afgesloten. Die optie heeft geleid tot meer illegale tewerkstelling. Want werk is er genoeg, alleen mag en kan het te weinig het daglicht zien.

   In deze tekst (klik hier) doet OR.C.A. constructieve voorstellen. Gaande van de creatie van een nieuwe arbeidskaart M voor laag-, midden- en hooggeschoolde niet-EU’werknemers, over de afschaffing van het aupair-systeem, tot de loskoppeling van de meldingsplicht en de sociale inspectie, over de herziening van de aanpak binnen justitie om arbeidsrechten beter te kunnen afdwingen.

   

   

  Onze (Ge)rechten

  Op 10 december verschijnt het kookboek Onze (Ge)rechten, een exclusieve publicatie waarin 25 huishoudsters u hun arbeidsrechten én heerlijke gerechten presenteren.

  Onze (Ge)rechten kan vanaf hier besteld worden. 

   

   

   

  Studiedag 10 december 2013

  In februari 2013 werd de Europese sanctierichtlijn 2009/52/EG door het federale parlement omgezet in Belgische wetgeving. Daarmee zouden - naast het bestraffen van de werkgever - ook de arbeidsrechten van de werknemer zonder wettig verblijf gevrijwaard moeten worden. We stellen ons op de studiedag de vraag of er op het terrein al een verschil is vast te stellen. We gaan samen op zoek naar de praktijkvoorbeelden én drempels om de nieuwe wet uit te voeren.

  Deze studiedag richt zich naar eerstelijnshulpverleners, advocaten, juristen en al wie op één of andere manier concreet werk maakt van werknemersbescherming. Een afspraak die u niet mag missen! Simultaanvertaling is de hele dag voorzien.

  We bieden u drie werkwinkels aan:

  1. De omzetting van de sanctierichtlijn in de praktijk? De nieuwe commissie rond diplomatiek personeel: hoe werkt ze? 10 maanden na de omzetting van de sanctierichtlijn gaan we na wat de impact is op het terrein.
  2. Het afdwingen van arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf: Hoe werkt het in de praktijk?
  3. Omgaan met zwart werk/ ethische reflectie helpt.

   

   

  EEN POLITIEK LEERDEBAT MET VERTEGENWOORDIGERS VAN 5 POLITIEKE PARTIJEN.

   

   

  We SLUITEN DE DAG AF MET DEPRESENTATIE VAN HET EXCLUSIEVE KOOKBOEK ‘ONZE (GE)RECHTEN’ IN AANWEZIGHEID VAN MONICA DE CONINCK FEDERAAL MINISTER VAN WERK.

  De uitnodiging met alle info over het verloop van de dag vindt u via deze link.

   

   

   Het OR.C.A. jaarverslag 2012

  We stellen u met trots het OR.C.A. jaarverslag 2012 voor.

  OR.C.A. heeft een jaar lang verder gewerkt aan het afdwingen van de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf.

  We werden in 2012 overstelpt met hulpvragen. Op basis van die hulpvragen analyseren we een aantal fenomenen waar werknemers zonder wettig verblijf mee worden geconfronteerd. Fenomenen die niet enkel duiden op grove schendingen van de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf,  maar illustreren hoe malafide werkgevers de sociale fraude bevorderen en er niet voor worden gesanctioneerd.

   De gevolgen van de slecht uitgewerkte regularisatiemaatregel via werk (2009), de effectieve loondiefstal, een groeiend aantal arbeidsongevallen, mistoestanden bij diplomatiek huishoudpersoneel, de situatie van Roemenen en Bulgaren, de link tussen mensenhandel en economische uitbuiting evenveel fenomenen als oorzaken die er voor zorgen dat het afdwingen van arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf zeer moeilijk blijft.

   

  Jaarverslag 2012

   

   De werksituatie van werknemers zonder papieren is weinig benijdenswaardig. De Belgische wetgeving kent hen weliswaar arbeidsrechten toe, maar die zijn zowel bij de werknemers als bij hulpverleners, advocaten, vakbondsmedewerkers,… vaak onvoldoende of niet gekend. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de effectieve werknemersbescherming van deze risicogroep op de arbeidsmarkt.

  Binnenkort zet België de Europese Sanctierichtlijn om in het kader van de strijd tegen “illegale” arbeid. Daarmee komt ook de bestraffing van malafide werkgevers in onderaanneming in zicht. Zal dit alles bijdragen tot meer werknemersbescherming voor deze kwetsbare groep werknemers?

  In de werkwinkels en de bespreking van concrete cases maken we de arbeidsrechten voor werknemers zonder wettig verblijf meer toegankelijk en dragen we bij om ze - samen met u - af te dwingen.

  We leggen de klemtoon op:
  • De
  omzetting van de Europese sanctierichtlijn 2009/52/EG naar de Belgische wet.

  Arbeidsongevallen en hoe er mee omspringen bij werknemers zonder wettig verblijf.
  • Hoe 
  arbeidsrechten afdwingen bij werknemers zonder wettig verblijf.


  Deze studiedag richt zich naar eerstelijnshulpverleners, advocaten, juristen en al wie op één of andere manier concreet werk maakt van werknemersbescherming. Een afspraak die u niet mag missen! Simultaanvertaling is de hele dag voorzien.

  De uitnodiging met alle info over het verloop van de dag vindt u via deze link.

   

  OR.C.A. in de Media

  OR.C.A. kreeg heel wat respons op het artikel in de Knack van deze week. Zo werd er aandacht besteed aan de problematiek van het huishoudpersoneel op brusselnieuws.be. Het VTM nieuws kwam ons enkele vragen stellen en vandaag verscheen een artikel in Het Laatste Nieuws en ook op radio2 Vlaams- Brabent werd de thematiek besproken. Hier onder de linken naar het resultaat.

  VTM Nieuws

  Brusselnieuws.be

  Het Laatste Nieuws

  Middagpost Radio2 Vlaams-Brabant

  Naast de nodige aandacht voor de problematiek van het huishoudpersoneel schreven we ook nog een opiniestuk over de EU-Migranten in De Tijd. Ook in het prgramma Vandaag van vrijdag 21september op Radio 1 werden we aan het woord gelaten.

  Opiniestuk in De Tijd

   

  OR.C.A.'s huishoudpersoneel in Knack

  Op 19 september 2012 verscheen een artikel in Knack naar aanleiding van het bezoek van zuster Jeanne Devos aan het huishoudpersoneel bij OR.C.A. Hier werd de aandacht gevestigd op de noodzaak voor een grondige ratificatie van de IAO conventie door België.

  Knack artikel

  Jeanne Devos bezoekt Belgisch huishoudpersoneel

  Zuster Jeanne Devos kwam op zondag 19 augustus de OR.C.A. werking voor huishoudpersoneel een hart onder de riem steken. Samen met OR.C.A. hoopt Jeanne Devos op een spoedige ratificatie door België van de IAO conventie voor huishoudpersoneel. ‘Meer dan een formele ratificatie moet het een inhoudelijk sterke en effectieve ratificatie worden, die alle problemen van het huishoudpersoneel aanpakt’, betoogde ze.

  U leest alles in ons persbericht

   

  Debat over arbeidsmigratie in de opinie pagina's van De Morgen

  Op 17 juni publiceerde de morgen een opiniestuk van Yves Desmet met als titel: Niet het asielbeleid zit fout maar het migratiebeleid. De dag nadien was er al een antwoord van Bart Somers: Economische migratie kan veel oplossen, maar niet het asielvraagstuk was de titel van zijn bijdrage. Na het lezen van deze twee opinie's stuurde ook OR.C.A. haar opiniestuk naar De Morgen jammer genoeg werd dit niet gepubliceerd. Hier kan u het toch lezen: Welke tol heft het arbeidsmigratibeleid op het asielbeleid

  Nieuwe permanentie-uren voor de OR.C.A. helpdesk 

  Vanaf maandag 16 juli 2012 zal OR.C.A. telefonisch (02/27414 31) enkel bereikbaar zijn op:

  maandagen van 09 tot 13 uur

  woensdagen van 09 tot 13 uur

  donderdagen van 13 tot 16 uur


  U kan buiten permanentie-uren een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Wij proberen u dan zo vlug mogelijk te contacteren.

  Naast de telefonische helpdesk kunnen werknemers of hun begeleiders hun vragen ook voorleggen door middel van een e-mailbericht op info@orcasite.be.Wie wil langskomen op ons kantoor om een vraag voor te leggen, moet eerst een afspraak te maken.

   

  OR.C.A. heeft haar helpdeskwerking grondig geëvalueerd. Ook de gebruikers werden bevraagd. De resultaten van deze bevraging sterken ons in de overtuiging om de helpdeskwerking verder te zetten. We werken de komende maanden aan een verbetering van onze dienstverlening, maar zien ons genoodzaakt ook in te grijpen in het aantal telefonische permanentie-uren.

  De OR.C.A. helpdesk was van bij aanvang permanent bereikbaar. De afgelopen maanden merkten we een sterke stijging van het aantal oproepen. Dat is enerzijds een pijnlijke vaststelling, maar anderzijds ook  een signaal van vertrouwen van werknemers zonder wettig verblijf en hun hulpverleners die rekenen op een kwalitatieve behandeling van klachten omtrent hun arbeidsrechten.

  De mond aan mond reclame, verschillende publicaties en de nieuwe website www.werknemerszonderpapieren.be zorgden voor een bredere bekendmaking van onze missie: opkomen voor de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf.


  Spijtig genoeg stijgen onze middelen en mogelijkheden niet samen met het aantal hulpvragen. Daarom zien we ons genoodzaakt, ook om de dienstverlening op een kwalitatief peil te houden, vanaf nu te werken met een beperkter aantal telefonische permanentie-uren.

   

  Het OR.C.A. Jaarverslag van 2011

  We zijn verheugd u het OR.C.A. jaarverslag 2011 te kunnen voorleggen.

   OR.C.A. heeft een jaarlang verder gewerkt aan het afdwingen van de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf.

   U zal merken dat we in dit jaarverslag een aantal fenomenen uit ons werkdomein uitgebreider behandelt. Fenomenen die niet enkel duiden op grove schendingen van de arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf,  maar illustreren hoe malafide werkgevers de sociale fraude bevorderen.

   De gevolgen van de slecht uitgewerkte regularisatiemaatregel via werk (2009), de effectieve loondiefstal, een groeiend aantal arbeidsongevallen, het misbruik van het au pair systeem, mistoestanden bij diplomatiek huishoudpersoneel, het probleem van de schijnzelfstandigheid, van zelfstandigen zonder wettig verblijf en clandestien wit werk, evenveel fenomenen als oorzaken die de werknemers zonder wettig verblijf tot dé risicogroep van de Belgische arbeidsmarkt maken.

   

  Persbericht

  OR.C.A. stelt nieuwe website voor!!!!

  De nieuwe website www.werknemerszonderpapieren.be is uniek in zijn soort en werd gerealiseerd met de steun van de dienst Gelijke kansen en Diversiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Op de site vindt u alle publicaties van OR.C.A.. Ze zijn niet enkel beschikbaar als pdf-bestand, u kunt alle teksten ook meteen raadplegen door middel van een handige zoekfunctie. Hebt u informatie die een bepaald tekstonderdeel kan verduidelijken? Voeg dan zeker een opmerking toe aan de tekst. Beschikt u liever over een gedrukte versie van deze informatie? Bestel dan onze publicaties via het contact formulier. Onze huidige website blijft natuurlijk steeds voor u paraat.

   

  Huishoud-st-ers zonder papieren poetsen mee voor proper werk!

  Samen met de vakbonden en een aantal NGO's en zelforganisaties nam OR.C.A. deel aan de "12 by 12" actie. We waren aanwezig met een aantal huishoud-st-ers met en zonder papieren die participeren aan het W.O.R.K.-project van OR.C.A. voor huishoudpersoneel. OR.C.A. verstuurde hierover een persbericht.

  Persbericht

   

  Houdt Di Rupo I de uitbuitingssystemen ten opzichte van de Bulgaren en Roemenen in stand?

  Eén van de eerste beslissingen die onze nieuwe regering moet nemen heeft onmiddelijk een grote impact op de situatie van Roemenen en Bulgaren in België. Lees de bedenkingen van OR.C.A. in bijhorden opiniestuk.

  Opiniestuk

    

  OR.C.A. was te gast bij Peeters en Pichal op Radio1

  In het Radio1 programma Peeters en Pichal van 7 september kwam de thematiek van werknemers zonder papieren aan bod. Dit naar aanleiding van de cijfers die de sociale inspectie bekend maakten. OR.C.A. kreeg de gelegenheid om hun werking voor te stellen.

  Luister hier

  OR.C.A. Jaarverslag 2010: Belgische economische groei ten koste van werknemers zonder wettig verblijf?

  Uit het jaarverslag van 2010 merken we dat de uitbuiting van werknemers zonder wettig verblijf zich doorzet. Dit jaar kon OR.C.A. in de dossiers die worden opgevolgd door de helpdesk voor meer dan €170 000 loondiefstal vaststellen. Dit bedrag lijkt het topje van de ijsberg. OR.C.A. stelt dan ook de vraag wat de bijdrage is van werknemers zonder wettig verblijf aan ons bruto nationaal product.

  Persbericht

  Jaarverslag 2010

   

  De OR.C.A. PUBLICATIES

  In december 2010 lanceerde OR.C.A. twee nieuwe publicaties de ideale gelegenheid om onze vier belangrijkste brochures in de verf te zetten. Al deze brochures kunnen worden besteld via mail en worden u toegestuurd tegen de vermelde kostprijs + verzendingskosten.

  Onze eerste publicatie "Werknemers zonder papieren: een rechtengids" kwam tot stand dankzij de samenwerking met ABVV, ACV en CIRÉ. Het is een rechtengids voor de Werknemers zonder papieren zelf met als doelstelling hen te informeren over hun arbeidsrechten en welke stappen ze kunnen ondernemen om deze te vrijwaren. Deze brochure is opgesteld in vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Spaans) en kun je hier gratis downloaden van de site of bestellen via mail kostprijs €1. 

   Eén van onze nieuwe publicaties is "Eerste Hulp Bij Schending van de Arbeidsrechten van clandestiene werknemers: een stappenplan". Deze publicatie is gericht op eerste lijnhulpverleners die vaak in contact komen met mensen zonder papieren. Hoe praat je met hen over hun werk situatie? Wat kun je doen als ze in de problemen zitten? Aan de hand van een handig stappenplan kom je tot een goeie manier van aanpakken. Deze brochure kan via mail besteld worden kostprijs €3.

  Onze tweede nieuwe telg is "Werknemers zonder papieren en hun arbeidsrechten: een juridische handleiding" Bob Brijs de auteur van deze handleiding leidt ons door de wetgeving en geeft aan welke juridische stappen kunnen ondernomen worden om de rechten van werknemers zonder papieren af te dwingen. Er is ook aandacht voor arbeidsongevallen en de situatie van schijnzelfstandigen.  Deze brochure kan via mail besteld worden kostprijs €10. 

  De vierde publicatie die we graag nog onder de aandacht brengen is "Arbeidsrechten hebben geen grenzen: INSPIRATIEBOEK voor het organiseren van werknemers zoner papieren" Deze publicatie die werd gelanceerd in 2009 handelt over het organiseren van mensen zonder papieren om hun arbeidsrechten af te dwingen. We gingen over de grenzen kijken en bundelde 12 inspirerende verhalen uit de Verenigde Staten en Europa. Deze brochure kun je hier gratis downloaden van de site of bestellen via mail kostprijs €15.

  ZE KOMEN, ZE WERKEN EN WE STUREN ZE TERUG... IN ARMOEDE

   OR.C.A. organiseert op 21 december een studiedag over de situatie van werknemers zonder papieren. We stellen er ook onze twee nieuwe publicaties voor. "Eerste Hulp Bij Schending Arbeidsrechten" en "Werknemers zonder papieren: een juridische handleiding". Naast de voorstelling van deze twee publicaties besteden we ook opnieuw aandacht aan een eerder werk van OR.C.A. namelijk het inspiratieboek "Arbeidsrechten hebben geen grenzen". Ben je benieuwd naar deze studiedag of had je er graag zelf bij geweest klik dan hier voor meer informatie.

  OR.C.A. Werkte mee aan het dossier in MO* van September  2010: Twee halen, één betalen

  Tine Danckaers ging opzoek naar de situatie van werknemers zonder papieren in België. Ze schreef een beklijvend artikel in de september editie van MO*. Je kunt het ook hier terugvinden.   

  Aanwerving van werknemers met regularisatie-aanvraag kan ook na de regularisatiecampagne in 2009

  Door de nieuwe regularisatie-criteria van 19 juli 2009 kunnen mensen zonder wettig verblijf een verblijfsvergunning verkrijgen mits een arbeidscontract, de afleverin van een arbeidskaart B door het gewest en een regularisatie-aanvraag ingediend of aangevuld tussen 15 september en 15 december 2009.

  Heel wat mensen in deze situatie zoeken vandaag een nieuwe werkgever. Doordat het maanden kan duren vooraleer de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing neemt, is de tewerkstelling bij de eerste werkgever vaak niet lagenger mogelijk. Deze mensen kunnen aangworven worden door een nieuwe werkgeverzolang een arbeidsvergunning en arbeidskaart b kan aangevraagd wordenbij het gewest. Het moet gaan om eencontract van minstenséén jaar. De werknemer moet het algemeen gewaarborgd minimumloon verdienen (1387,49 euro bruto per maand voor werknemers vanaf 21 jaar) en een uurloon volgens de geldende CAO's. Het gewest ken de arbeidsvergunning en de arbeidskaart B toe zonder arbeidsmarktonderzoek.

  Meer

  JAARVERSLAG OR.C.A. 2009: OR.C.A ROEPT POLITICI OP OM UITBUITING AAN TE PAKKEN

  Uit het jaarverslag 2009 blijkt dat er dagelijks een ontelbaar aantal werknemers wordt uitgebuit op de Belgische arbeidsmarkt. Of het nu over de bouw, horeca, schoonmaak, huisbedienden, landbouw, … gaat op de helpdesk van OR.C.A. stijgt het aantal klachten en hulpvragen van werknemers zonder papieren. Hoog tijd dus om de heren en dames politici nogmaals aan dit probleem te herinneren. OR.C.A. verstuurde en persbericht en memorandum.                                                                   

  HUISHOUDPERSONEEL : DOOR EEN ANDERE BRIL BEKEKEN

  Huishoudpersoneel? Dienstboden? Het blijkt nog steeds van deze tijd te zijn. OR.C.A. ging op zoek naar de realiteit op het terrein, en naar aanbevelingen voor meer legaliteit en betere arbeidsomstandigheden. Daarbij spraken we niet alleen met werknemers, maar ook met werkgevers. Een verslag van het onderzoek en onze conclusies vind je terug in het rapport ‘Huishoudpersoneel: door een andere bril bekeken’.

 • Dit rapport is ook beschikbaar in het Frans.

 •  

   

  RECHTENGIDS 2010!

  Dankzij de steun van ABVV, ACV en CIRE stelt OR.C.A. vandaag een geactualiseerde versie voor van de Rechtengids voor Werknemers Zonder Papieren (voor het eerst gepubliceerd in 2006). Met alle nuttige informatie en tips, die we dankzij de ervaring die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan nog hebben kunnen verbeteren. De gids wordt deze keer ook verspreid in Wallonië, en heeft daarom een aangepaste adreslijst.

  Meer

  INSPIRATIEBOEK

  Een boek voor alle vakbondsmensen en activisten die willen werken met en voor werknemers zonder papieren. 12 inspirerende voorbeelden uit Europa en de Verenigde Staten. Gratis te downloaden in pdf vanop onze website (klik op de afbeelding), of in hard copy te bestellen via info@orcasite.be voor 15 € + portkosten.  

  Meer

  Regularisatie via werk

  De regularisatiecampagne van 15 september tot en met 15 december, waarin werknemers zonder papieren met een geldig contract een regularisatie van hun verblijf konden bekomen, is afgelopen. Maar de meeste dossiers zullen pas in de komende maanden behandeld worden door de Dienst Vreemdelingenzaken en de Gewestelijke Administraties voor Arbeidskaarten.

  Wie informatie nodig heeft over de procedure, kan nog steeds terecht op de pagina 'regularisatie' op deze website.

  Achtergrondinformatie

  Op zoek naar informatie voor een schoolwerk, artikel,... of gewoon meer weten over werk zonder papieren? Klik links op deze pagina op 'achtergrondinfo per thema'. Misschien vind je daar wel wat je zoekt.

  Nieuwe brochures

  brochure EIGEN BAAS? over werken als zelfstandige 

      

   

   

  Rechtengids werknemers zonder papieren

   

  Deze website werd gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting