NL | FR | EN | ES
Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten

Studiedag Brussel

VAN VERSCHILLENDE STATUTEN NAAR MEER ARBEIDSRECHT  

 
Dienstboden, dienstencheques werknemers, privé kinderoppas, zorgverstrekker, au pair, butler… ze hebben allemaal iets in gemeen: ze werken in het huis van een particulier . Maar in de Belgische wetgeving stopt daar hun gelijkenis.

In België wordt de markt van het huishoudwerk opgedeeld in verschillende statuten met verschillende arbeidsvoorwaarden en lonen. Afhankelijk van de taken, het werkrooster, het verblijfstatuut van de betrokkene en zelfs het type werkgever, wordt het huishoudpersoneel ingedeeld in een of ander statuut.

OR.C.A. wil u op donderdag 14 april informeren over dit kluwen. In het licht van de uitvoering van de Belgische ratificatie van de IAO Conventie rond waardig werk van huishoudpersoneel, willen we een stap verder zetten en samen denken en debatteren om vanuit de huidige situatie en knelpunten van de huishoudelijke sector in België stappen te zetten naar een volwaardig statuut.
  
 
Een afspraak die u niet mag missen! Schrijf u in via info@orcasite.be


DRIE WERKWINKELS
 
01.
DIENSTENCHEQUES: WAT MAG EN WAT MAG NIET?
Dit systeem maakt de huishoudelijke diensten financieel toegankelijk voor een heel groot deel van de samenleving en veel werknemers worden tewerkgesteld in dit statuut. Als ze correct gebruikt worden, zijn de dienstencheques een ideale oplossing voor bepaalde behoeften, maar hoe werkt het in de praktijk?

Zijn de beperkingen van dit statuut duidelijk genoeg voor alle betrokkene partijen? Waar liggen de grenzen? Wie is wie in dit systeem? Wat zijn de toegelaten taken? Wat zijn de eventuele misbruiken?
Begeleiding: Mevrouw Grace Papa, Secretaris ACV Voeding en Diensten

 

02.
WAT MET ANDER HUISHOUDPERSONEEL? VAN TUINMAN TOT BUTLERS
Naast de poetsvrouw kunnen er ook ander huishoudpersoneel aanwezig zijn in een privé woning: zorgverstrekker, nannies, gouvernantes, tuinwerkers, chauffeurs, butlers, oppassers, enz. Soms werken ze onzichtbaar achter de schermen. Ook hun arbeidsrechten staan in de schaduw. Vaak werken ze via gespecialiseerde instellingen of via uitzendbureaus. Maar wat als ze als privé personeel in dienst moeten genomen worden? Wat zijn de loonvoorwaarden? Wat is hun statuut? Worden ze aangegeven bij de sociale zekerheid?
Begeleiding: Mijnheer Franky Blomme, Sociaal inspecteur-directiehoofd, Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten

 

03.
AU PAIR: EEN STATUUT APART?
Au pairs komen naar België om de cultuur te ontdekken, een taal te leren en licht huishoudelijk werk te doen. Ze krijgen nog wat zakgeld toegestoken. Klinkt geweldig! Voor veel au pair jongeren in België is de realiteit helemaal anders: ze worden abusief gebruikt door gastgezinnen, krijgen misleidende informatie bij au pair-agentschappen, een werkrooster van meer dan 38u, belachelijke sommen als zakgeld, enz. Hoe zijn de au-pair jongeren (van binnen en buiten Europa) goedkope arbeidskrachten geworden? Welke controlemiddelen bestaan er om hun rechten af te dwingen? Wordt dit systeem best afgeschaft?
Begeleiding: Omar Garcia, stafmedewerker huishoudpersoneel – OR.C.A. vzw

 

NAMIDDAGDEBAT:
WAARDIG WERK VOOR HUISHOUDPERSONEEL | KOMT ER EEN RUIME BELGISCHE IMPLEMENTATIE VAN DE CONVENTIE C189?
In juni 2016 wordt de Conventie 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van kracht in België. Hoe zit het met de implementatie?

In juni 2015 werd de Conventie 189 betreffende waardig werk voor huishoudpersoneel officieel geratificeerd door België. Vanaf dan en vóór de conventie in werking treedt, moet België effectieve maatregelen nemen om een einde te maken aan de uitbuiting en het misbruik van duizenden huishoudelijke werknemers, hoofdzakelijk dienstboden.

Maar wat is de stand van zaken? Welke maatregelen moeten genomen worden? Zullen kwesties zoals het welzijn op het werk, de oprichting van een infopunt of het verzekeren van de toegang van de sociale inspectie tot de werkvloer overgenomen worden in de nationale wetgeving?

Een actualiteitsdebat met politici, sociale partners en OR.C.A. vzw
 
PROGRAMMA
09u00   Onthaal met koffie
09u30   Keuze uit drie werkwinkels
11u00   Pauze
11u15   Keuze uit drie werkwinkels
12u45   Broodjeslunch
13u45
   Inleiding tot het debat
14u05   Debat
15u30   Slotwoord

Na het slotwoord bieden wij u graag een receptie aan!

Simultaanvertaling is voorzien.
 
ADRES
 
The International Association Centre
Washingtonstraat 40
B -1050 Brussel
Wegbeschrijving: www.mai.be


PRIJS
 
€ 10 (zonder middaglunch)
€ 15 (met middaglunch)
Infomap en dranken inbegrepen


GRAAG INSCHRIJVEN
VOOR DINSDAG 12 APRIL
 
Vermeld uw naam, voornaam, organisatie / dienst / instelling, adres, telefoon en of u wil genieten van de broodjeslunch (vermeld graag uw voedselvoorschrift: vegetarisch, halal, kosjer,…).